Sins Of چادر مسافرتی

این پل در ۲۰ کیلومتری شهر دورود واقع شدهاست. این داستان که در اوایل دهه ۱۲۸۰ قمری نوشته شدهاست، به عنوان پاور

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

این پل در ۲۰ کیلومتری شهر دورود واقع شدهاست. این داستان که در اوایل دهه ۱۲۸۰ قمری نوشته شدهاست، به عنوان پاورقی در شمارههای ۱۸ تا ۲۰ روزنامه ملت سنیه ایران (ذیالحجه ۱۲۸۴ تا صفر ۱۲۸۵) به نام میرزا علینقیخان حکیمالممالک به چاپ رسیدهاست و به نظر میرسد عنوان اصلی آن «درک بهار» بودهاست. آزادراه خرمزال که با نام آزادراه خرمآباد - پل زال نیز شناخته میشود و عملیات ساخت آن از سال ۱۳۸۴ آغاز شده بود در حد فاصل دو شهر خرمآباد و اندیمشک به طول ۱۰۴ کیلومتر قرار گرفتهاست. بر اساس همین سرشماری، جمعیت شهرنشین استان لرستان در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱٬۰۷۵٬۹۵۱ نفر بودهاست که نسبت به سال ۱۳۸۵ از رشدی برابر با ۵٫۵ درصد برخوردار بودهاست. بر سر این که مازندران از ابتدا همین سرزمین کنونی بوده باشد، اختلاف نظر وجود دارد. از این رو گردشگری پایدار باید با سیاست مشخص و مدونی به اجرا در آید تا بتواند حرکت امیدبخشی را در توسعه همهجانبه فضاهای جغرافیایی تضمین کند. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت استان لرستان دوره در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱٬۷۵۴٬۲۴۳ نفر بودهاست که ۲٫۳ درصد از جمعیت ایران چادر مسافرتی 4نفره را تشکیل میدهد.

از جمله این اقوام میتوان از تپوریها، آماردها و کادوسیها نام برد. از دیگر کوههای بلند میتوان به کوه گرین با ارتفاع ۳۷۰۰متر از سطح دریا در بروجرد نام برد. در دوران ساسانی آمل مرکز اصلی تپورستان بودهاست و پس از اسلام شهرهای آمل، ساری، کجور و کلاردشت مرکز طبرستان بودند و در دوران زندیه مرکزیت آن با بارفروش (بابل) بود و دوران قاجار و پهلوی مرکزیت آن با ساری بود. و هیچ تصوری از این که حکومت چنین اجازهای را به او نخواهد داد، نداشت. این دریاچه از ارزشهای توریستی درونشهری برخوردار بوده و همچنین زیستگاهی مناسب برای جانوران آبزی و پرندگان بومی و مهاجر است. استان لرستان به دلیل قرارگیری در رشته کوههای زاگرس و وجود منابع فراوان آب دارای موقعیت مناسب از لحاظ گردشگاهها و دیدنیهای طبیعی است. غار ماهی کور تنها اثر طبیعی ملی استان لرستان است. این پروژه تنها پروژه ایران است که کلنگ آن برای آنکه باعث مطالبهای از سوی مردم لرستان نشود به جای مبدأ در مقصد طرح به زمین زده شدهاست. برای اجتناب از مخالفت روحانیون پایتخت، فعالیت این تئاتر محدود بود و تنها به شاه، شاهزادگان، اشراف و مهمانان آنها اختصاص داشت.

محدوده سرزمینهای لرنشین محدود به استان لرستان نیست و در استانهای چهارمحال و بختیاری، فارس، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، خوزستان، همدان، مرکزی و ایلام نیز طایفههای گوناگون لر پراکندهاند. از راست به چپ در ردیف پشت: ابوالحسن بنیصدر، صادق طباطبایی، حسن لاهوتی (پشت سر وی صادق قطب زاده) مرتضی مطهری. جنگلهای لرستان از سال ۱۳۸۸ دچار بیماری و خسارت شدهاند که بخشی از این بیماری متوجه عوامل انسانی و بخشی نیز به دلیل عوامل بیولوژیکی است و تاکنون تحقیقاتی در این زمینه انجام نشدهاست. حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از مساحت استان لرستان پوشیده از جنگل است که این جنگلهای حوزه رویشی زاگرس از با ارزشترین ذخایر جنگلی جهان است. مهمترین گونه گیاهی در جنگلهای لرستان بلوط است که این درختان نقش فوقالعاده اکولوژیستی دارند و منابع مهمی برای حفظ آب و خاک محسوب میشوند. دسترسی به این دریاچه از طریق شهر دورود امکانپذیر است. در این رساله از بنیاد آمل آمده است که این شهر پس از اعدام مزدک بنا شده است.  Data was created ᠎by GSA C᠎on tent᠎ Gen erat or DEMO᠎!

مسجدها و امامزادهها نیز از مهمترین آثار به جای مانده از دورههای پس از اسلام در این منطقه هستند که مسجد جامع، مسجد سلطانی بروجرد مسجد جامع خرمآباد، امامزاده پیرشمس الدین بن موسی، امامزاده جعفر بروجرد، شاهزاده احمد پلدختر، شاهزاده محمد کوهدشت، امامزاده ابراهیم نورآباد، شاهزاده عبدالله، امامزاده زیدبن علی و امامزادگان ابوالوفا واقع در شهر خرمآباد، امامزاده محمد بن حسن الیگودرزاز قدیمیترین و مهمترین این آثار بهشمار میآیند. اشترانکوه با ۴۱۵۰ متر ارتفاع بلندترین نقطه استان لرستان است و پستترین نقطه در جنوبیترین منطقه استان واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا ۵۰۰ متر است. و واژههای آن همانندی بسیاری با فارسی دارد. پس از اجرای طرح انتقال آب از الیگودرز در شرق استان لرستان به قم که رسانههای ایران از آن با عنوان کلی و مبهم «طرح انتقال آب از سرشاخههای دز به قم» نام میبرند، شهرستان الیگودرز اکنون تأمینکننده اصلی آب مصرفی (شرب، صنعتی، کشاورزی) شهرهای خوانسار، گلپایگان، خمین، محلات، نیم ور، سلفچگان و قم میباشد. بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، استان مازندران با رقمی معادل ۹۷٫۶۳ درصد باسوادترین استان کشور محسوب میشود.

آخرین مطالب