نیاز به مشاوره ثبت شرکت دارید؟

۲- دریافت اذن عمل که پس از ۵ سال سبب ساز به شهروندی ترکیه و اخذ پاسپورت می شود. حتی پایین شرایط خاصی می توانید

توسط ELEMENTORSITE در 19 بهمن 1400
۲- دریافت اذن عمل که پس از ۵ سال سبب ساز به شهروندی ترکیه و اخذ پاسپورت می شود. حتی پایین شرایط خاصی می توانید اذن عمل خود را سوای استخدام اشخاص سوراخ نیز اخذ کنید. که هر کدام شرایط تشکیل خود را دارد. درصورتیکه ثبت را انجام ندهید مطمئنا مهم مشکلاتی از جمله عقد قرارداد، صدور فاکتور قانونی و عدم اعتماد مشتریان روبه رو خواهید شد، پس چه بهتر می باشد هر چه زودتر نسبت به انجام همین کار اقدام کنید.یکی از مشتریان از ما پرسیده است که در چه هنگامی می توانم ثبت خویش را انجام دهم؟ ۴- سایر مزیت هایی که به جهت مبادلات و کسب و کار خود نیاز خواهید داشت. ثبت شرکت، تصویب برند، دریافت کارت بازرگانی، تغییرات و تصمیمات شرکتها ، امور مالیاتی، مجوز تاسیس، مرتبه بندی، ثبت کمپانی کنسرسیوم، تصویب کمپانی در مناطق آزاد، تصویب شرکتها در سایر کشورها، پلمپ دفاتر، اخذ ایزو و … اخذ همین کارت جزو سرویس ها تصویب شرکت می باشد و ترکیه هلپر پولی بابت همین کارت اخذ نمی کند. لاکن در همه این موردها برای متقاضیان حقیقی باید نسخه برداری کارت ملی و شناسنامه و متقاضیان حقوقی اطلاع رسانی آخری تغییرات شرکت را که برابر حساس اورجینال شده هست به نماینده قانونی و نماینده قانونی خویش ارائه دهند و همچنین دریافت سوئ پیشینه برای هیات مدیره و مدیرعامل و سند عدم اعتیاد برای مدیر ادله از الزامات می باشد. بدون شک حتما همین نکته ها را که کلیدی اعتنا نوشته شده هست بخوانید تا دارای چشمان باز برای تاسیس کمپانی خود مبادرت کنید. شرکتنامه هم یک مدرک تجاری است که میان دو یا یک‌سری سهیم امضا می گردد و پس از ثبت شرکت می بایست یک نسخه از شرکتنامه به وزارت وزارت دادگستری ارسال شده و یک سند قابل قبول و رسمی و رسمی میباشد. دو نفر یا اکثر از اعضای هیئت مدیره شرکت دانشبنیان می بایست یکی از ویژگیهای زیر را داشته باشند. به عنوان مثال به جهت شرکتی که در چارت آن ۲ نفر نیرو کفایت می نماید نیازی به نیروی شکاف نیست. تصویب کمپانی دانش بنیان به وسیله اشخاص کارشناس و دانشمند انجام می شود. چنانچه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه ثبت شرکت چند روز ارتفاع میکشد لطفا از برگه ما بخواهید.
آخرین مطالب