عمل ژنیکوماستی چیست و چه روش هایی برای کوچک کردن سینه آقایان وجود دارد؟

در بعضی از افراد، به ویژه مردان بلوغ، عارضه ها ژنیکوماستی درمان نشده می کلینیک عمل ژنیکوماستی تواند خطر آفرین

توسط ELEMENTORSITE در 14 بهمن 1400
در بعضی از افراد، به ویژه مردان بلوغ، عارضه ها ژنیکوماستی درمان نشده می کلینیک عمل ژنیکوماستی تواند خطر آفرین باشد. دارای همین وجود بازدید موردها و علائم فوق امداد می‌نماید تا شما نسبت به ژنیکوماستی دارای شده و هرچه سریعتر به جهت درمان این عارضه مبادرت فرمایید. تصمیم برای انجام جراحی ژنیکوماستی دوچندان شخصی بوده و شما می بایست تصمیم بگیرید که فایده ها کار منطبق اصلی اهداف شما می باشد و آیا مخاطرات و عارضه ها احتمالی برای شما قابل پذیرش هست ؟ جهت گزینش دسته مطلوب فعالیت به جهت هر بیمار، معاینهی کاملی انجام میشود. داروهای تجویز شده برای تسکین درد را طبق فرمان پزشک مصرف نمایید ولی از مصرف آسپرین و داروهای حاوی آن دارای بقیه داروهای غیر استروئیدی ضد التهاب خودداری کنید. در برخی موارد دکتر از هر دو گزینه به جهت برطرف نمودن بزرگی سینه استعمال میکند. در همین روش چنانچه بافت سینه از چربی تشکیل شده باشد، از طرز لیپوساکشن برای از بین بردن آن به کار گیری میشود. در موردها نادر، ژنیکوماستی ممکن است اساسی سرطان پستان در رابطه باشد، هرچند سرطان پستان و ژنیکوماستی وضعیت جداگانه ای دارند. درصورتیکه حجم بافت سینه بیش از حد باشد و همچنین پوست اطراف آن نیاز به کشیده شدن داشته باشد، پزشک بدون چاره هست به جهت از بین بردن آن از طریق جراحی به کارگیری کند. درصورتیکه بزرگ شدن سینه ها به استدلال مصرف داروها باشد طبق امر دکتر معالج مصرف آن بایستی در اختیار گرفتن شود. مردان باید بعد از آن از عمل گن های اختصاصی خود را به مدت یک ماه به طور مداوم استفاده نمایند همین گن ها در پایین لباس قرار می گیرند و به هیچ تیتر چشم نخواهند شد . آقایان بعد از فعالیت ریز نمودن سینه نباید به مدت یک ماه به اندام فوقانی خود فشار بیاورند. چنانچه متوجه تبارک شدن سینه های خویش شدید، به یک جراح پلاستیک مراجعه کنید. این جراحی مهم بیهوشی شکل گرفته و یک یا این که دو ساعت به ارتفاع میانجامد. بیماری ژنیکوماستی اصلی استعمال از دارو، جراحی یا این که قطع استعمال از بعضا داروها یا این که مواد غیرقانونی قابل معالجه است. در طی همین جراحی بخش های اضافی سینه از پاراگراف چربی و یا این که پوست مازاد سینه مهم ترفند های متفاوتی از گزاره لیپوساکشن و هم فعالیت جراحی برداشته می شود. از پاراگراف بیماری هایی که بزرگی سینه را سبب ساز میشوند، می توان به بیماری های ریوی، بیماری های کلیوی، بیماری های مخصوص کبد و بیماری های ژنتیکی اشاره کرد. جراحی ژنیکوماستی یا این که کاهنده سینه، جراحی منحصر کاهش بافت پهناور شده در سینه آقایان است که به عوارض متفاوتی رخ میدهد. همین عارضه در نوزادن، افراد در سن بلوغ و همینطور افراد مسن رخ میدهد.