100 متن انگیزشی خاص و زیبا

هر چه را که ذهن من بتواند تصورش کند و قلبم یقین کند، مطمئنا به آن خواهم رسید. انسان دانا اکثر از اینکه فرصتها

توسط ELEMENTORSITE در 9 بهمن 1400
هر چه را که ذهن من بتواند تصورش کند و قلبم یقین کند، مطمئنا به آن خواهم رسید. انسان دانا اکثر از اینکه فرصتها را پیدا کند، برای خویش فرصت تولید میکند. تلاش نکنید انسان موفقی باشید، بلکه به جهت دارای ارزش شدن کارایی کنید. به جهت آزمون نمودن میترسند و دوم، آنهایی که از پیروز شدن شما میترسند. درس تلاوت در وضعیت طبیعی فعالیت چندان بی آلایش ای نیست، و وقتی اهمیت امتحانی نظیر کنکور مواجه می شویم، به این معنی که حجم زیادی از درس ملازم اهمیت تاثیر این آزمون بر روی آینده می تواند استرس و وحشت از همین امتحان را یک سری برابر کند. دست از عملکرد کردن بر ندارید. من نمیتوانم چیره شوم، مگر این‌که کارایی کنم. هیچ چیز به سادگی موفقیتآمیز نخواهد بود مگر اینکه دست به کار گردید و عملکرد کنید. غالب ها هر کدام در زمینهی تخصصی خودشان راهکار و برنامهریزی یگانه خود را دارند، البته یک چیز در همهی آن ها مشترک است: تلاش. در صورتی که بخواهیم در زندگی خویش بـه کمال رضایت برسیم، اینکار یک روش اکثر ندارد: در آغاز ببینیم چـه چیزی را بیش از همگی ی میخواهیم «یعنی عالیترین ارزشها درنظر مـا چیست» و آنگاه تصمیم قطعی بگیریم کـه براساس واحد سنجش هـای مورد قبول خویش زندگی کنیم. زندگی یا یک ماجراجویی شجاعانه است یا این که هیچ. بدون شک کنکور یا امتحان ورودی به کالج یکی از از پراسترس ترین و طاقت فرسا ترین تجارب زندگی هر شخصی است. هنگامی می خواهید موفقیت خود را چک کردن کنید، مشاهده کنید چه چیزی را از دست دیتا اید که این را به دست آورده اید. بیست سال بعد بابت کارهایی که نکرده ای اکثر تاسف می خوری تا بابت عمل هایی که کرده ای. من صرفا اساسی خودم رقابت می کنم؛ همین فقط شیوه ترقی همیشگیه! در صورتی که بهت گفتند نمی تونی کاری رو انجام بدی صرفا بهشون بخند! هیچ وقت قید چیزهایی که واقعاً میخواهد رو نزنید! باورکن هیچوقت اهمیت نمی باشد چه چیزهایی نداشته ایبلکه فقط این اهمیت میباشد که برای داشتن چه چیزهایی در تلاشی. در ادامه یکسری آیتم از حیاتی ترین آن ها را باز‌نگری میکنم. این شوق واشتیاق شما برای چیره شدن هست که اهمیت است. این نیز بگذرد. در دشوار ترین وضعیت و پدیدار شدن مشکلات در زندگی، همیشه یادتان باشد: همه ی آن ها گذرا هستند… اگه هرگز ریسک کردن رو یاد نگیرید؛ به جهت همیشه توی همین جایگاهی که می باشید باقی میمونید. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم متن انگیزشی لاتی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.