مرکز پژوهشها - آیین نامه راهنمایی و رانندگی

با همین اکنون دولت مدعی میباشد که پرداخت مینماید ولی وقتی که پرداخت می نماید بها پول کمتر پیدا کرده است. نائب

توسط ELEMENTORSITE در 14 بهمن 1400
با همین اکنون دولت مدعی میباشد که پرداخت مینماید ولی وقتی که پرداخت می نماید بها پول کمتر پیدا کرده است. نائب رئیس حمل ونقل ازدحام شهرداری تهران می گوید: صحیح می باشد که همین پول در نهایت پرداخت می‌گردد اما قیمت این پول در زمان خودش خیلی اکثر از چیزی هست که امروز تسویه شود. در شرایطی‌که وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا این که در صورت حضور نداشتن متخلف، قبض جریمه به بدنه اتومبیل الصاق میشود. عبارتست از چراغهایی که جلوی وسیله نقلیه را تا مسافت بدور پر‌نور میکند. شهرداری تهران باید مبلغی که در حوزه جرایم اخذ می نمایند صرف توسعه و گسترش حمل ونقل عمومی نماید البته بعضی از اعضای شورا می گویند که این پول به صدق پرداخت نمی شود. به کارگیری از شيشه دودی در خودروها بهدلايلی مثل جذابيت ظاهری و تابش کمتر نور خورشيد به کابين، اينروزها بسيار پرطرفدار است، ولی بايستی دقت داشته باشيد که چنانچه غلظت دودیبودن شيشهها بهحدی باشد که سرنشينان قابل تشخيص نباشند؛ مرتکب تخلف مهم کد 2114 شدهايد و باید مبلغی بين 31.5 تا 52.5 هزار تومان را بهعنوان جريمه پرداخت کنيد. جلسات تخصصی بین کمیسیونها شورای اسلامی شهر تهران و ناجا در حوزه سهم شهرداری در حوزه جرایم و چگونگی پرداخت آن برگزار شده است. علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر در همین باره می گوید: در دعوا رئیس شهری در تهران یک عدد از مجموعههایی که شانه به کتف کلیدی شهرداری و شورا می بایست همکاری داشته باشد تا بتوان مشکلات را حل کرد، نیروی انتظامی هست و هدایت رانندگی نیز در مشاجره ازدحام منزلت ویژه دارد. به عنوان نمونه، برای دریافت اطلاعات مسیر تهران اورمیه، باید یک پیامک با ساختار ۰۴۴ ۰۲۱ به شماره ۳۰۰۰۱۴۱ ارسال شود. همین تخلف اهمیت کد 2001 شناسایی میگردد و دربین 76.5 تا 157.5 هزار تومان جریمه نقدی برای آن پیشبینی شده است. عدم کارگزاشتن همین پلاک پهناور اساسی کد تخلف 2106 شناخته می شود و دربین 10.5 تا 31.5 هزار تومان جریمه دارد. بهعنوان نمونه چنانچه در گواهینامه کد مربوط به رانندگی اهمیت عینک درج شده باشد، البته صاحب گواهینامه بدون عینک رانندگی کند؛ مرتکب این تخلف شده است. چنانچه گواهینامه خود را ملازم داشته باشید البته تاریخ معتبر آن قبلی باشد نیز مرتکب تخلف اهمیت کد 2121 شدهاید که جریمهای شبیه اهمیت یار نداشتن گواهینامه دارد. هر فردی ممکن میباشد در طول رانندگی اشتباهاتی آزمون آئین طومار رانندگی نی نی سایت را مرتکب شود. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اساسی آزمون دین نامه راننده شو وب وب سایت خود باشید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن