مجموعه کامل پیستون و رینگ

پیستون اصلی سر صاف: تراز تاج همین پیستونها صاف و یک دست است. ما یک طیف زیاد قابل قبولی از کارشناسان، مهندسین و

توسط ELEMENTORSITE در 23 دی 1400
پیستون اصلی سر صاف: تراز تاج همین پیستونها صاف و یک دست است. ما یک طیف زیاد قابل قبولی از کارشناسان، مهندسین و مدیران کاردان و باتجربه داریم 500 نفر اپراتور مستقیم داریم که در سه کشیک در اکنون تولید هستند. پیستون حلقه اصلی اتصال مستقیم به جهت آببندی در قطعات حساس اختلاف فشارهای بالای 15 بار به کار گیری می شود. پیستون او‌لین عضوی می باشد که توشه را تحمل کرده و آن را انتقال می دهد، به این عامل پیستون می بایست برای عملکردی راضی بودن بخش طراحی شود. همینطور بعضا تایم ها اهمیت اعتنا به توشه جانبی بر بر روی شافت، پیستون ساییده شده و فشار موضعی بر بر روی قطر داخلی سیلندر وارد می شود. نصیب های اهمیت پیستون ها در گونه های مختلف تفاوتی ندارند، اما صورت آن ها بسته به نوع موتور، دسته سوخت ، سیلندر ها ، سر سیلندر ها و… براین اساس یک سیلندر هیدرولیک کلیدی کیفیت خوب طبق میزان های استاندارد می تواند در دوران دوچندان کوتاهی ساخت شود. این منطقه است که اکثر گسترش می یابد و بدین ترتیب از نصیب پایین پیستون یک مخروط به درون ایجاد می شود تا مسافت بیشتری در بین همین تاج و رینگ پیستون در اطراف تراز بالا ایجاد شود. تاج پیستون به عبارتی نصیب بالایی پیستون بوده و صورت آن اثر گذاری بسزایی بر نحوه احتراق سوخت دارااست در حالتی‌که طراحی صحیح آن، سبب اختلاط بهتر سوخت و هوا شده و اقتدار بهینه را تولید مینماید. بخش فوقانی پیستون که یکی از از نصیب های متغیر آن هست و کلیدی ادغام هوا و گاز بازخورد دارد. حلقه های حجمی غالبا از چدن ساخته می گردند در بعضا موتورهای دیزل و مالامال اقتدار از رینگهایی استفاده می شود که از چدن نشکن ساخته شده اند. طراحی صحیح و مطلوب همین بخش نسبت به سیلندر و محیط احتراق در کیفیت اختلاط هوا و سوخت احتراق و در نتیجه قدرت ساخت شده در موتور تاثیر دارد. موتور ها بر مبنا طرز چیدمان به دو نوع خطی و V رخ تقسیم می شوند . جهت افزایش توان تولیدی موتور ، تعداد سیلندر ها نیز ارتقاء و بر پایه آرایش و پیرایش و تعداد سیلندر ها ، تعداد پیستون ها گزینش می گردد . جهت افزایش اقتدار تولیدی موتور، تعداد سیلندرها نیز ارتقا و بر پایه پیرایش و تعداد سیلندرها، تعداد پیستونها انتخاب میگردد. در موتور های اشتعال تراکمی تعداد حلقه های کمپرسی 3 یا 4 عدد و تعداد رینگ های روغنی 1 یا 2 عدد می باشد .به مراد کاهش افت ناشی از اصطکاک ، خوبتر می باشد تعداد رینگ های کمپرسی در موتور کاهش یابد . همین به خاطر آن میباشد که پیستون های پهناور تر شافت را خوب تر سوق دهی خواهند کرد. ناحیه دایره ای شکلی که در بین پیستون و شافت در تماس اساسی یکدیگر می باشند پایین فشار قرار گرفته و اگر تنش فشاری بیش تر از تنش مجاز پیستون یا شافت باشد آن‌گاه حوزه‌ دایره ای صورت خواهد شکست. پیستون ماشین اسم قطعه ای می باشد که مطلقا بارها به گوشتان خورده است. خاکساری دارای اشاره به تعدیل 150 هزار نفر در صنعت قطعه سازی تاکید می کند: مهم حمایت و سوق‌دهی مجموعه عظام، ما در کمپانی پیستون ایران، کلیدی اجرای طرح های گسترش ای جذب نیرو داشته ایم. دو رینگ بالا حلقه های فشاری هستند که باعث می شوند که فشار ناشی از جرم و احتراق در محفظه سیلندر حبس شده و مانع رد کردن کمپرس شود. پیستون یکی از از قطعات متحرک و اصلی موتور می باشد که در داخل سیلندر به طور متناوب حرکت رفت و برگشتی انجام داده تا چهار تراز اساسی چرخه یعنی مکش ، دانسیته ، احتراق - انبساط و تخلیه ( خروج دود) صورت گیرد. البته پرت شدن قطعات فلزی موتور به خارج بسیار معدود هست اما می تواند رخ دهد. این نقص‌ وقتی رخ می دهد که لقی دربین پیستون و سرسیلندر مضاعف باشد و صدای تلق و تلق از درون سرسیلندر شنیده شود، این ایراد سبب ساز تنش، رخنه و آن گاه باعث شکستگی سیلندر میشود. شکستگی کناره (دامنه ) پیستون بدین علت است که لقی ( رخنه ) در میان پیستون و سیلندر زیادتر از حد معمول میباشد و منجر می شود که صدای تلق تلق پیستون در درون سیلندر شنیده شود و باعث به‌وجود آمدن تنش و و ترک و در نهایت شکستگی سیلندر می گردد. 3- خوب تر میباشد ضخامت پیستون حداقل 60 تا 80 % اندازه قطر داخلی سیلندر باشد، همین به‌این معناست که برای سیلندری به قطر داخلی100mm اندازه ضخامت پیستون دست کم 60mm تا 80mm خواهد بود. این رینگ فقط به اندازهای روغن را روی جداره سیلندر باقی میگذارد که لایه فیلم روغن به جهت روغن کاری پیستون و رینگ تشکیل شود. رینگ ها در یک نقطه بریدگی دارا‌هستند در نتیجه می توان آن ها را به جهت کارگزاشتن روی پیستون باز کرده و آنگاه در زمان قرار دادن پیستون در سیلندر آن ها را جمع کرد. در صورتی که شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه شرکت پیستون ماشین تبریز لطفا از تارنما ما دیدن کنید.