دانستني هاي جالب در مورد كفش

وى ادامه داد: دوام در استعمال از اين كفش ها سبب ساز جمع شدن استخوان پا شده و به طرف مخالف كشيده مى شود.اين ناه

توسط ELEMENTORSITE در 12 بهمن 1400
وى ادامه داد: دوام در استعمال از اين كفش ها سبب ساز جمع شدن استخوان پا شده و به طرف مخالف كشيده مى شود.اين ناهنجاريها به طور معمول دردهاى ناراحت كننده اى را درافراد ايجاد مى كند كه تغيير شكل استخوان پا رجوع و برگشت ناپذير میباشد و در نتيجه شخص بدون چاره به پوشيدن كفش سفارشى مى شود. خط مش رفتن اهمیت كفشهاي پاشنه بلند براي كسانيكه طولانی تر وزن دارا هستند باعث عدم تعادل ميشود. وي اهمیت بيان اينكه نبايد كفش را فارغ از جوراب پوشيد، گفت: جورابها بايد نخي باشد زیرا كه باعث تسريع در انتقال هوا ميشود. كفشهاي چرمي مطلوب ترين محصول كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار ميشود. غالبا در اين دوران، بين نيم تا يك نمره، تغيير سايز خواهيد داشت كه مهم توجه به اين تغيير بايد كفشي مطلوب انتخاب كنيد. وقتي كه ميخواهيد يك كفش رسمي و آكسفورد تعیین كنيد، سعي كنيد از چرم طبيعي و اورجینال باشد. •كفش كليتي(Kiltie) نوعي كفش آكسفورد است كه زبانهاي از چرم ريشه ريشه دارااست كه روي قسمت رويه كفش مي افتد تا رخنه و بندهاي كفش را بپوشاند. مردم به هر زحمتي كه بود پنج تا انگشتشان را در پنجه هاي نوك تيز مي كردند تا اثبات كنند چقدر حساس شخصيت هستند. آنگاه از آن، مردم كه ديگر به دنبال تساوي و برابري بودند پاشنه هاي بلند را حذف كردند و تمامی كفشها از حیث ارتفاع يك شكل شد. براي نمونه كفش مردم آلاسكا مهم عربها فرق دارااست حتي آنگاه از ظهور اسلام چون مسلمانان عقيده دارا‌هستند پيش از ورود به مسجد بايد كفشهايشان را دربياورند. از آن به سپس كفش هم داخل صنعت هاي ديگر شد. در قرن هجدهم هم حال و روز به عبارتی طوري ماند و تنها شكل پاشنه ها تغيير كرد. از سال 1910 هم كه تجارت جهاني شكل گرفت و كشتي ها و هواپيماها محموله ها را از اين سر دنيا به آن طرف مي بردند، تمدن كفش دنيا نيز درهم و برهم شد و كفشها شكل بين المللي به خویش گرفتند. هنوز هم در خيلي از كشورها مردم به دليل گرمي هوا، پابرهنه راه و روش مي روند، نظیر هندي ها، بنگال ها يا مردم اوگاندا. جامعه خيلي طبقاتي شده بود و کلیه مي خواستند به هم فخر بفروشند و بهترين راهي كه به ذهن مردم رسيد، پوشيدن لباسهاي یگانه بود. به جاي حرير هم از چرم رنگي به کار گیری كردند كه به نظرشان بسيار زيبا بود. سال 1792 مردمان از دست پاشنه هاي بلند و كفشهاي حرير خسته شدند و بر ضد جامعه طبقاتي در کفش اسپرت مردانه شیکسون فرانسه انقلاب كردند. آغاز اين مد از هلند بود؛ جايي كه مصیبت شست پا و پا درد را براي مردمان قرن چهارده ميلادي به ارمغان آورد. 10-كفش میزان كفشي است كه هنگامي كه شما ايستاده ايد ميان نوك بزرگترين انگشت پا (معمولا شست پا) و انتهاي كفش دست‌کم يك سانتي متر مسافت وجود داشته باشد و شما قوی باشيد انگشتان پاي خود را آزادانه تكان دهيد.
آخرین مطالب