مهره مار اصلی را از تقلبی تشخیص دهید و اصل بودن مهره مار را آزمایش کنید.

اگر به جای آب در دریا خون نباشد. اگر این عمل هزاران بار تکرار شود، هر بار دو مهره به هم نزدیک شده و به هم می چسبند. آتئیست می تواند ارزش های اخلاقی را به خوبی بشناسد و با اعمال خود سعی در تحقق آنها داشته باشد. در این حکایت چه درس های سازنده …

ادامه مطلب