دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر tagged posts

10 ابزار برتر برای یافتن ترجمه انگلیسی به امهری با صدا

دنیا مسیری طولانی را طی کرده است ، به همین دلیل ما نباید نگران موانع زبانی در سال 2020 باشیم. افراد هر بار که مجبور به برقراری ارتباط با یک خارجی هستند ، توانایی پرداخت یک متخصص زبان را ندارند ، اما این به این معنی نیست که هیچ راه حلی برای این مشکل وجود ندارد. این روزها همه در هر زمان دارای تلفن هوشمند هستند و اکثر افراد به اینترنت نیز دسترسی دارند. این امر دسترسی به خدمات مختلف از طریق اینترنت را برای همه آسان می کند...

Read More