مشاوره حقوقی قوه قضاییه

چرا مشاوره حقوقی حیاتی است؟  چرا می بایست در‌پی مشاوره حقوقی باشیم؟ چرا مراجعه به یک متخصص حقوقی و نماینده قانونی الزامی است؟ در تمام موردها کیفری , حقوقی , قضایی , خانوادگی و بخش کمتر , تعداد مقداری از طریق استعمال از دستمزد خویش با خبر می باشند و میدانند چه‌گونه حقوق و دستمزد …

ادامه مطلب

ترجمه سایت

مترجم سایت ترجمه های ماشینی قطعاً برای ترجمه به زبان های مختلف محلی و همچنین زبانهایی که ترجمه آنها دشوارتر است مانند چینی یا ژاپنی گزینه ضعیفی است . ترجمه های نادرست می توانند سو mis تفاهم های جدی ایجاد کنند که می تواند کل برنامه های تجاری شما را در کشور خاص به خطر …

ادامه مطلب