تصفیه فاضلاب۲ - سایت بهداشت محیط ایران

راندمان همین روش بسته به وضعیت آب و هوایی دارااست به طوریکه در مناطقی که آب و هوای گرم و مرطوب دارند این راندم

توسط ELEMENTORSITE در 1 اسفند 1400
راندمان همین روش بسته به وضعیت آب و هوایی دارااست به طوریکه در مناطقی که آب و هوای گرم و مرطوب دارند این راندمان اکثر و در بخشها سردسیر اصلی راندمان کمتری می باشد که اما می قدرت اهمیت اتخاذ تمهیدانی میزان این راندمان را ارتقا داد. در همین سیستم، هوادهی به شکل مصنوعی در درون حوضچه های به عمق 2 تا 5 متر رخ گرفته که سبب می شود تا حالت رویش و تکثیر میکرو ارگانیسم ها فراهم آمده و باعث حذف مواد زاید فاضلاب گردد. براین اساس می بایست شرایط رویش و انتشار باکتریها فراهم شود که به جهت این خواسته از هوادهی به داخل فاضلاب به مراد تأمین اکسیژن آیتم نیاز باکتری ها استفاده بزرگترین تصفیه خانه فاضلاب جهان می شود. پاسخ : چنانچه در حین تجزیه مواد اکسیژن به مقدار اضطراری و به طور مرتب به فاضلاب رسد باکتریهای هوازی کار مجزاسازی را آغاز نموده وبه شکل زیر فعالیت میکند:چنانکه ملاحظه می گردد در آغاز مواد آلی ازت دار تبدیل به آمونیاک و آنگاه به نیتریت و نیترات می‌شود . در صورتی که وجود ترکیبات ازتی باقی ما‌نده در فاضلاب از حیث آلرژی منشاء های طبیعی آب ضرروزیان بخش تشخیص داده شود، اهمیت توجه به محلول بودن آن ها می بایست مهم کمک استخرهای ویژه ای و در محیطی فارغ از وجود اکسیژن محلول در فاضلاب، فعالیت نیترات زدایی انجام گیرد. به کلمه دیگر وظیفه اصلی و حیاتی تأمین اکسیژن آیتم نیاز سیستم به عهده مخزن هوادهی و هواده­های دارای ربط حیاتی آن است. ساختمان مهم حوضچه های تعبیه شده به جهت این طرز به شکل خاکی می باشد که با اعتنا به تلاطمی که بر اثر هوادهی به وجود می آید خوبتر می باشد مرحله داخلی این حوضچه ها توسط بتن یا این که مواد مطلوب دیگر پوشش داده شود. در طراحی سیستم هوادهی بایستی همین نکته در لحاظ گرفته شود که قابلیت و امکان تهیه و تنظیم مقدار تزریق هوا در ارتفاع نتورک آماده باشد. در روشهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب از این فرآیندها استعمال می شود. برای اطلاعات تکمیلی با دقت به نیازهای خویش در زمینه تهیه گونه های دستگاه تصفیه فاضلاب باید از شرکتهای معتبر در این صنعت کمک بگیرید. بهره برداران تصفیه منزل فاضلاب، در اقداماتی که مربوط به عملیات تصفیه و راهبری تاسیسات است، به طور کلی بعضی از ویژگیهای فوق را برای تشخیص و محافظت در تصفیه و راهبری تصفیه خانه گزینه توجه قرار میدهند. آب ایجاد شده در طی عملیات صنعتی نظیر ایجاد کاغذ یا لباس یا این که تولید محصولات شیمیایی نیز همین طور است. از مزایای این نحوه می اقتدار به اندک بودن هزینه تولید آن اشاره نمود به طوریکه تجهیزات مکانیکال و الکتریکال قلیل تری نسبت به شیوه های دیگر مورد نیاز هست و به تبع آن نیز هزینه های تعمیرات و مراقبت و نیز نیروی انسانی مورد نیاز برای بهره برداری کاهش چشمگیری در مقایسه حیاتی شیوه های دیگر دارد.
آخرین مطالب