آییننامه راهنمایی و رانندگی - ویکینبشته

۵۹- یدک: وسیلهی نقلیه چرخدار اساسی موتور یا این که بیموتور که بوسیله وسیلهی نقلیهی موتوری دیگری کشیده شود. ماد

توسط ELEMENTORSITE در 14 بهمن 1400
۵۹- یدک: وسیلهی نقلیه چرخدار اساسی موتور یا این که بیموتور که بوسیله وسیلهی نقلیهی موتوری دیگری کشیده شود. ماده18ـ تردد تمام یا این که بعضی از وسایل نقلیه موتوری در سا‌عتها و محدودههایی از شهر که از سوی هدایت و رانندگی و یا این که گوشه و کنار زیست و یا این که شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌گردد و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به ثبت شورای خوب هماهنگی ترافیک استانها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می برسد ممنوع می باشد و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع به جهت خلافکار به او اخطار می نماید که از محدوده طرح راه‌بندان بیرون شود. اما صاحب با قانع کردن کارشناس مربوطه نسبت به ناتوانی مالیِ خود، می­تواند برای پرداخت خلافی، درخواست تقسیط نیز بدهد. به تیتر مثال عکس چراغ عابر پیاده رو در شهر بلژیک به رخ یک زوج می باشد که مسیر توقف و یا حرکت را نشان می دهد و یا این که عکس چراغ عابر پیاده رو در مرزو بوم دانمارک به شکل سرباز طراحی شده هست و یا این که عکس چراغ عابر پیاده رو در مرزو بوم آلمان شرقی به مثل پیرمرد می باشد و… ۵۵- وسیلهی نقلیهی موتوری: وسیلهی نقلیهای که دارای نیروی موتور بر روی چرخهای خویش حرکت کند. ۶۰- یدککش: وسیلهی نقلیهی موتوری که یدک یا این که یدکهایی را به دنبال خود میکشد. صاحب وسیلهی نقلیه مکلف است جهت شمارهگذاری و دریافت کارت مشخصات وسیلهی نقلیه خود به شهربانی محل مراجعه و فرمهای مربوطه را تهیه و تنظیم و امضا کند و به ضمیمهی مدارکی که از طرف شهربانی اعلام خواهد شد تسلیم کند. جریمه الصاقی فارغ از حضور راننده، بر روی وسیله نقلیه متوقف شده صادر میگردد (مانند هنگامی که ماشین را در مکان نامناسب بوستان کردهاید) و در این قبض اخطار، مشخصات وسیله نقلیه شامل، رنگ و شماره پلاک انتظامی، نوع و محل تخلف، تاریخ و زمانه تخلف، مشخصات سروان مربوطه کلیدی قید کد به وسیله نقلیه الصاق میشود. هر گاه اشخاص دیگری در مالکیت وسیلهی نقلیه شرکت یا نسبت به آن حق عینی داشته باشند اسم و آدرس دقیق آن ها نیز می بایست در خواهش قید شود. بسیاری از اشخاص این داعیه را اعتقاد و باور نمیکنند ولی ما به شما تضمین می‌دهیم در صورتی که همه گروه سوالاتی که اختیارتان میگذاریم را باز‌نگری نمایید به نحوی که روی هر کدام از سوال ها فکر کنید و پاسخ منطقی که به ذهنتان می رسد را پاسخ دهید. ریختن شیشه، بطری، میخ، سیم، حلبی، مایعات لزج و به طور کلی هر چیزی که سبب ساز سد راه و تولید خطر و انحراف وسایل نقلیه از مسیر حرکت باشد بر روی نمونه سوال دین طومار حیاتی ۹۹ راهها ممنوع است. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم نمونه سوال ها آیین نامه شهرداری ها و دهیاری ها بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.