اداره هوانوردی فدرال (FAA) روز دوشنبه دستور توقف کامل زمینی در تمام فرودگاه های ساحل غربی را صادر کرد زیرا کره شمالی موشک هایی شبیه به موشک های بالستیک به سمت دریای ژاپن شلیک کرد.

به گزارش رسانه ها در سن دیگو به نقل از ترافیک رادیویی و مقامات فرودگاه بین المللی سن دیگو، این تعلیق حدود هفت دقیقه به طول انجامید.

FAA جزئیات بیشتری در مورد توقف زمین منتشر نکرده است. نه FAA و نه فرودگاه قابل دسترسی نیستند نیوزویک دوشنبه شب.

هواپیماها در باند فرودگاه
پروازها در ساحل غربی روز دوشنبه برای مدت کوتاهی متوقف شد. گتی ایماژ

این یک داستان تکان دهنده است که نیوزویک دنبال می کند.