میزان پیش‌قسط مهریه و مبلغ اقساط مهریه چه مقدار است؟

همان‌طور که پیش از این گفته شد، امکان تعیین یک مبلغ مشخص برای پیش‌قسط و اقساط مهریه وجود ندارد زیرا

توسط ELEMENTORSITE در 13 بهمن 1400

همان‌طور که پیش از این گفته شد، امکان تعیین یک مبلغ مشخص برای پیش‌قسط و اقساط مهریه وجود ندارد زیرا قاضی در هر پرونده با توجه به شرایط مالی زوج، دفاعیات زوجه و میزان مهریه، پیش‌قسط و مبلغ اقساط را مشخص می‌کند. با توجه به اینکه مهریه تا ۱۱۰ سکه قابل پیگرد است، اگر برای مازاد آن اقساط تعیین شود، زن نمی‌تواند در صورت عدم پرداخت قسط، به جلب مرد مبادرت نماید.

 

چگونگی قسط‌ بندی مهریه

بیشتر بخوانید: شرایط طلاق توافقی چیست؟

 

نکات مهم در خصوص چگونگی قسط بندی مهریه

مهریه در صورتی قسط بندی می‌شود که زوج توان پرداخت نداشته و اعسار خود را ثابت کند. بنابراین اگر توان پرداخت داشته باشد، مهریه قسط بندی نمی‌شود.

اموالی که جز مستثنیات دین هستند قابل توقیف برای مهریه نیستند. لازم به ذکر است که ماشین جز مستثنیات دین محسوب نمی‌شود.

 

عدم پرداخت اقساط موجب جریمه مرد می‌شود و امکان جلب او را فراهم می‌نماید.

اگر زوج توان پرداخت اقساط را هم نداشته باشد، می‌تواند دادخواست تعدیل در تقسیط بدهد.

 

اگر طلاق از سوی مرد باشد، باز هم می‌تواند از دادگاه قسط بندی مهریه را بخواهد و این موضوع مانعی برای درخواست تقسیط ایجاد نمی‌کند.

 

اگر مرد درخواست اعسار بدهد اما دادگاه دادخواست او را نپذیرد، تازمانی که همه مهریه‌ای که زن مستحق آن است پرداخت نشود، مرد امکان ثبت طلاق را نخواهد داشت.

 

یکی از مهم‌ترین مزایای تقسیط مهریه این است که مرد نمی‌تواند پس از پرداخت چند قسط از پرداخت ما بقی اقساط سر باز زند زیرا اگر پرداخت به موقع انجام نشود، مهریه از اقساط به حال تبدیل می‌شود و مرد ناچار خواهد بود که همه را یک‌جا پرداخت کند.

 

بر طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر زوج کارمند باشد، زن می‌تواند با درخواست از دادگاه حقوق و مزایای مرد را برای مهریه توقیف کند. اگر در این حالت مرد فرزند داشته باشد، تنها یک چهارم از حقوق او توقیف می‌شود اما اگر فرزندی نداشته و یا متاهل نباشد و زن دیگری نداشته باشد، یک سوم از حقوق او توقیف می‌گردد.

 

اعسار یک حکم موقتی است و اگر بعد از صدور حکم اعسار زوج، زوجه مالی از زوج به ‌دست آورد، می‌تواند مهریه خود را از آن مال وصول نماید.

 

اگر قبل از طلاق زوجه درخواست مهریه دهد و بعد از آن زوج ادعای اعسار کند و معسر بودن او ثابت شود، زوج می‌تواند درخواست طلاق داده و با وجود اعسار از زوجه جدا شود.

 

منبع: https://cutt.ly/HOQsbSH