دمپر یخچال چیست

در زمستان کلیدی گشوده کردن دمپر دودکش، سبب ساز خروج دود و گازهای حاصل از احتراق از دودکش میشویم و در تابستان ا

توسط ELEMENTORSITE در 14 بهمن 1400
در زمستان کلیدی گشوده کردن دمپر دودکش، سبب ساز خروج دود و گازهای حاصل از احتراق از دودکش میشویم و در تابستان اصلی بستن دمپر دودکش از ورود حشرات موذی و پرندگان و هوای گرم به درون خانه دوری میکنیم. مسیر جریان هوا دارای دمپرهای دود و نرمال می باشد که هر کدام از آنها وظایف مخصوص به خود را دارند. مجموعه دمپرهای دود در کنار فن محوری نصب شده اند و به طور مستقیم در مسیر جریان هوا قرار ندارند و بعدها و میزان انها غالبا از دمپرهای نرمال کوچکتر می باشد. بدین منظور برای استعلام بها و دور اندیشی از موقعیت فروش دمپر ها کلیدی شماره های شرکت ره سام تماس حاصل فرمایید. البته در بعضی مورد ها از دمپر هوا ی گرد به جهت انسداد یک مسیر موازی از چندین رشته لوله دودکش نیز استعمال خواهد شد. سیمپیچ دمپر از چندین میله مسی استوانهای، بر روی تراز کفشک قطب و باطن شیارهایی توزیع شدهاند و در دو انتها توسط تسمههای مسیبه همدیگر جوش خوردهاند. در دوران خطای سنکرونیزاسیون(زمانی که شتاب واحد نسبت به شتاب سنکرون اختلاف داشته باشد)، خطوط عرصه مغناطیسی، سیمپیچ دمپر را جدا می نماید که سبب ساز عبور جریان و تولید گشتاور در آن میشود. دمپر کانالی ممکن است یک یا چندین پره داشته باشند که به شکل دستی یا این که اتوماتیک حرکت می نماید و قابلیت کنترل جریان را به وجود می آورد. پره های دمپرهای کانالی از دسته موازی و 8و7 ساخته می شود. دمپر بین کانالی به رخ روزنه یا کاغذ ای فلزی می باشد که جریان هوا را کنترل می دمپر بویلر کند. همچنین به مراد کنترل جریان هوای سیستم از مجموعه ای از دمپرها که بر روی یک فریم آهنی نصب شده است به کارگیری می شود. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد فنرهای دمپر ورقه کلاچ بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن