انواع تیرآهن

انواع تیرآهن

تیرآهن، پروفیلی هست که وظیفه اساسی آن تحمل تنش‌های حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی میباشد و اکثر به کار گیری آن در صنعت ساختمان‌سازی است. در روند تولید این فرآورده از نورد گرم به کار گیری می‌کنند و فقط بعضی فرآیند مختلف در ساخت معمولی و هاش آن وجود دارد؛ پس تیرآهن از مهمترین مدل پروفیل های ساختمان به شمار می رود به همین خاطر است که خرید تیرآهن نیز حیاتی تلقی می شود.

تیرآهن به دو رخ ساده میباشد که اهمیت علامت اختصاری I و یا این که NP  نوشته شده و تیر آهن بال پهن نیز مهم آرم  H و یا این که IPB  نوشته می شود که ارتفاع و بال آن متساوی می باشد. در ادامه قصد داریم به معرفی انواع تیرآهن بپردازیم. تنوع آن بخش اعظم بخاطر مختصات مکانیکی و صورت ظاهری آن میباشد و هر یک کاربرد مختص خویش را در صنایع گوناگون دارند:

تیرآهن IPE

این مدل تیرآهن نیز نظیر IPE، از نظر ظاهری مشابه بهمیباشد و مطابق استانداردهای روسیه و چین ساخت می‌شود. تفاوت عمده‌ی همین تیرآهن دارای گونه  IPE همین است که در تیرآهن INP، اصلی فاصله‌گرفتن از جان تیرآهن، ضخامت بال کمتر می‌یابد. تیرآهن INP از حیث شکل ظاهری شباهت زیادی به تیرآهن IPE دارااست و به همین دلیل، شناخت این دو مدل در نگاه نخستین ممکن می باشد کار معمولی و راحتی نباشدسازه بر این، بهتر است قطعا در تشخیص تیرآهن دقت کافی داشته باشید.

تیرآهن‌INP

این نوع هم مانند IPE به رخ می باشد و طبق استانداردهای روسیه و چین تولید می‌شود. تفاوت همین گونه حساس IPE فقط در ضخامت بال می‌باشد، در INP ضخامت بال با فاصله گرفتن از جان کاهش می‌یابد. دو گونه گفته شده علاوه بر اینکه در درون کشور ساخت می‌شود، به رخ وارداتی نیز در بازار آهن وجود دارند.

تیرآهن‌های IPE و INP شباهت زیادی به یکد یگر دارند، موردها زیادی پیش آمده پس از آنکه تیرآهن را خریداری کرده‌اند، در محل تخلیه فرآورده یا این که حتی بعد از سپری شدن ساخت بخش عمده‌ای از ساختمان، متوجه شده‌اند تیرآهن گزینه استفاده خطا بوده است، به این ترتیب توصیه می‌شود در تشخیص نوع به عمل برده شده اعتنا به اندازه را داشته باشید.

تیرآهن بال پهن یا هاش( IPB )

تیرآهن بال پهن یا هاش، یکی از از ذیل شاخه‌های تیرآهن است، تیر هاش بصورت سبک، سنگین و فوق سنگین آرم و نماد اختصاری همین تیرآهن‌ها به شکل زیر استدر صورتی که بال تیرآهن کلیدی جان آن برابر باشد به آن تیرآهن بال پهن (هاش) گفته می‌شود. آهن هایپر، فروش و عرضه تیرآهن بال پهن سنگین را به رخ تخصصی انجام می‌دهد، به مدل ‌ای که کارشناسان ما شما را در امر خرید کردن هدایت خواهند کرد. هاش در سایزهای ۱۰۰۰-۱۰۰ ساخت می‌شود

کارخانه تولیدی ذوب آهن اهمیت هدف ارائه هاش حیاتی سایزهای ۱۶۰، ۱۸۰ و ۲۰۰ خط تولیدی جدیدی را راه‌اندازی خواهد کرد.

 • بال ‌پهن سنگین

 HEB • بال‌ پهن سبک

 HEA • سنگین TPB تیرآهن بال پهن سنگین (HEB) نسبت به بال پهن سبک (HEA) ضخامت بیشتری دارد، به این ترتیب وزن تیرآهن بال پهن سبک و سنگین در سایزهای متفاوت متعدد است، تیرآهن در سایزهای ۱۰ تا ۱۰۰۰ موجود است

به جهت این‌که تفاوت وزن سبک و سنگین را متوجه شویم در دو سایز وزن آنان را تحلیل می‌کنیم؛ در سایز ۱۰، جور سبک، وزن ۲۰۰ و در نوع سنگین وزن ۲۴۰ کیلوگرم را دارد، ولی در سایز ۹۰، گونه سبک وزن ۳ بدن و ۲۰۰ کیلوگرم و در جور سنگین وزن ۳ بدن و ۵۵۰ کیلوگرم را دارد.

تیرآهن لانه زنبوری (CPE) چیست ؟

تیرآهن لانه‌زنبوری یا تیرآهن شبکه، از نظر استاندارد و رخ ظاهری به شکل متنوع تولید می گردد و در اختیار خریدار قرار می‌گیردهمین جور تیرآهن در سال 1910 میلادی بوسیله شخصی به اسم هورتن اختراع شد و نامگذاری آن نیز به استدلال صورت ظاهری همین محصول است. در اصل، هنگامی که شما از روبه‌رو به همین جنس نگاه می‌کنید، در پهنای جان آن، خانه‌های توخالی به صورت پنج‌ضلعی هست که تداعی کننده‌ی شکل لانه‌ی زنبور است. هدف حیاتی تیرآهن لانه‌زنبوری همین است که تیر بتواند لنگر خمشی بزرگتری را در مقایسه حساس تیر نورد شده‌ی اولیه تحمل کند‌.

مزایا و معایب تیر‌آهن آشیانه زنبوری

• مدول دوران و ممان اینرسی تیر ارتقاء می‌یابد و به‌این ترتیب به مقاومت خمشی تیر نیز افزوده می‌شود. در عاقبت تیری حاصل میلگرد اهمیت طول بیشتر‌، مقاومتر و هم وزن تیر اصلی‌.

 • سبک بودن تیر، منجر صرفه اقتصادی می‌شود‌.

 • حفره‌های ‌ایجاد شده در جان تیر‌، فضاهای مناسبی به جهت عبور لوله‌های تاسیسات و برق ایجاد می‌کنند‌.

 • در ساختن این نوع تیر‌، بایستی اصول استاندارد تماما رعایت شود. در غیر اینصورت‌، احتمال تخریب تیر پایین توشه وارد شده وجود خواهد داشت.

 • ایراد اهمیت تیر آشیانه زنبوری‌، وجود حفره‌ها هست که سبب ساز کاهش مقاومت برشی تیر در محل اتصال پل به ستون یا اتصال تیرآهن تودلی (تیر فرعی) به پل لانه زنبوری می‌شود‌برای برطرف کردن این عیب و تامین مقاومت برشی از دست رفته‌، بعضا از حفره‌ها را مهم ورق پر می‌کنند‌. تیر آشیانه زنبوری در تولید اسکلت فلزی می‌تواند به رخ پل‌، صرفا در یک دهانه یا به رخ پل ممتد به کار رود‌استعمال از تیر لانه زنبوری به عنوان تیر همبند در دهانه هایی که بادبندهای واگرا دارا هستند مجاز نیست.

ایندکسر

آموزش سئو