اجزای تشکیل دهنده سیستم شوتینگ زباله

انواع شلیک زباله از اجزای مختلف تشکیل شوتینگ زباله شده است که عبارتند از:

1- کانال اصلی شلیک زباله

ارتفاع این کانال به تعداد طبقات و همچنین شوتینگ زباله کاربری ساختمان بستگی دارد و دارای مقطع استوانه ای است.

2- کانال تقسیم یا سه طرفه

این محل اتصال بین کانال اصلی و سطل زباله است. پس از خروج از محفظه دریچه ضربه ، زباله ها از این تقاطع وارد کانال اصلی می شوند.

3- سیستم شستشو

در شستشوی اتوماتیک سیستمهای تیراندازی ، شوتینگ زباله نازلهای خروجی آب در قسمتهای مختلف وظیفه پاشش آب با فشار بالا را دارند. شوتینگ زباله برخی از سیستم های شستشو مجهز به برس مخصوص و ابزار تمیز کننده نیز هستند.

4- شتاب دهنده

با افزایش تعداد طبقات ساختمان و کاهش سرعت شوتینگ زباله ریختن زباله از ارتفاع زیاد ، شتاب دهنده ها در قسمتهای مختلف کانال شوتینگ زباله اصلی نصب می شوند. پدال گاز از پاره شدن کیسه های زباله هنگام رسیدن به مخزن جلوگیری می کند.

5- شیر تیراندازی زباله

این شیر به گونه ای است که کاربر با باز شدن کانال با بوی بد کانال تماس پیدا نمی کند. هنگام باز کردن این شیر ، مجرای ورودی به کانال اصلی بسته می شود شوتینگ زباله و فرد با یک محفظه کوچک روبرو می شود و زباله های خود را در آن قرار می دهد.

وقتی شیر زباله بسته می شود ، به طور خودکار از این محفظه وارد کانال اصلی می شود.

6- شیر انتهایی

این شیر در انتهای کانال اصلی قرار دارد شوتینگ زباله و با رسیدن زباله به خودکار باز و بسته می شود. این شیر باید به خوبی عایق بندی شود تا از ورود بو و حشرات جلوگیری شود.

7- سیستم تهویه

از سیستم تهویه برای تخلیه هوای ناخوشایند درون مخزن و هدایت هوای داخل فضاهای مختلف سیستم عکسبرداری به انتهای کانال اصلی استفاده می شود.

8- عایق صدا

یک پوشش عایق صوتی در دیواره خارجی سیستم تعبیه شده است تا از پخش شدن صدای تخلیه زباله و برخورد با قسمتهای مختلف سیستم تیراندازی جلوگیری کند.

9- مخزن زباله

این سطل های زباله مجهز به فشردار یا جمع کننده شوتینگ زباله جمع آوری زباله است که باعث کاهش حجم زباله می شود.

انواع شلیک زباله از نظر محل نصب
برای سیستم های شلیک زباله طبقه بندی های مختلفی انجام شده است ، اما به طور کلی ، از نظر مکان نصب ، این سیستم ها به دو دسته کلی زیر تقسیم شوتینگ زباله می شوند:

تیراندازی خارجی
این نوع تیراندازی معمولاً هنگامی استفاده می شود که ساخت و ساز ساختمان به پایان برسد و سپس آنها تصمیم به ساخت سیستم شلیک زباله می گیرند.

با توجه به اینکه مکان خاصی برای تیراندازی شوتینگ زباله وجود ندارد ، کانال در خارج از ساختمان نصب می شود.

انواع شلیک زباله

تیراندازی داخلی
عکسبرداری داخلی بیشتر از تیراندازی در فضای باز است. کانال اصلی این عکسبرداری داخلی به طور کامل در داخل ساختمان نصب شده است.

انواع شلیک زباله از نظر عملکرد
طبقه بندی دیگری برای سیستم های شوتینگ زباله بر اساس عملکرد آنها وجود دارد.

این تقسیم بندی:

تیراندازی به زباله و آوار ساختمانی
عکسبرداری از زباله های غیر قابل بازیافت
بازیافت زباله تیراندازی
تیراندازی در بیمارستان
هتل های تیراندازی
تیراندازی زباله های ساختمانی
از این تیراندازی در هنگام ساخت ساختمان شوتینگ زباله یا تعمیر ساختمان استفاده می شود. این تیراندازی مواد و سایر زباله های ساختمانی را از طبقات مختلف به پایین منتقل می کند.

ایندکسر

آموزش سئو

دیدگاهتان را بنویسید